صرافی کاپیتال ارسال حواله به تمام نقاط دنیا
هیات مدیره بانک‌های ادغامی تغییر می‌کند

هیات مدیره بانک‌های ادغامی تغییر می‌کند

مدیرعامل بانک سپه از انجام تغییراتی در هیات مدیره بانک‌های ادغامی خبر داد و گفت: تا پایان سال تابلو همه بانک‌های ادغامی تغییر می‌کند و تابلوی بانک سپه برای این بانک‌ها نصب خواهد شد.