صرافی کاپیتال ارسال حواله به تمام نقاط دنیا
میلیاردرهای جهان کجا هستن!؟

میلیاردرهای جهان کجا هستن!؟

نرخ رشد تعداد میلیاردرها در آسیا طی چهار سال آینده بیشتر از دیگر قاره ها خواهد بود.