صرافی کاپیتال ارسال حواله به تمام نقاط دنیا
 امروز از چندید اسکناس نو در چندیدن کشور مختلف رونمایی شد.

امروز از چندید اسکناس نو در چندیدن کشور مختلف رونمایی شد.

اسکناس جدید آذربایجان،ژاپن و عربستان
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای پنجشنبه 4 مرداد اعلام کرد

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای پنجشنبه 4 مرداد اعلام کرد

نرخ ارز در روز پنجشنبه چهارم مرداد ماه 97
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد

رشد دسته جمعی نرخ ارزهای بانکی/ دلار ۴۳۸۸۰ ریال شد
 ۸ ارز به لیست نرخ رسمی بانک مرکزی اضافه شد

۸ ارز به لیست نرخ رسمی بانک مرکزی اضافه شد

به لیست اعلام قیمت اضافه شد. پیش از این، تعداد ارزهای اعلامی بانک مرکزی، ۳۹ ارز بوده است